Overbrugging

 

Overbruggen van een periode waarin geen manager beschikbaar is, lijkt gemakkelijker dan het is. Het gaat er vooral om zo snel mogelijk volledig inzetbaar te zijn en verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Dat is steeds weer een uitdaging, aangezien het meestal andere bedrijven betreft in andere branches, met andere medewerkers, een andere cultuur etc.

 

Het inwerken dient natuurlijk niet enkele weken te duren, maar hooguit enkele dagen. Dit vergt flexibiliteit en inlevingsvermogen van de interim manager, en dat zijn dan ook enkele van de kenmerkende eigenschappen van Tom Maessen.

 

Ook al zijn (grote) veranderingen misschien niet de aanleiding voor overbruggingstrajecten, er wordt natuurlijk wel gekeken naar mogelijke verbeteringen in de organisatie.

De toegevoegde waarde van een overbruggingstraject is daarmee dus niet alleen het snel en rimpelloos laten doorlopen van de organisatie bij uitval van een manager, maar ook een onafhankelijke doorlichting en inzicht in het verbeterpotentieel.

 

Verandertrajecten

 

 

Ir. T.J. Maessen 0655113419 tom@maesseninterimmanagement.nl Eindhoven KvK: 171 994 70