Verandertrajecten

Indien uw bedrijf voor uitdagende veranderingen staat, kunt u behoefte hebben aan een ervaren manager, die uw bedrijf of een onderdeel ervan door het veranderpoces heen loodst.

 

Die veranderingen kunnen om allerlei redenen zijn ingegeven:

- Een noodzakelijke effectiviteitsverbetering;

- Kostenbeheersing;

- Een veranderd product portfolio;

- Een uitbreiding of een inkrimping.

 

Bij elk verandertraject is het essentieel dat het wordt aangestuurd door een leider of manager die een onafhankelijke kijk heeft en die weet hoe je dient om te gaan met veranderprocessen, in het bijzonder het enthousiasmeren en motiveren van medewerkers.

 

Dit laatste staat dan ook centraal bij de aanpak van Tom Maessen: Luisteren naar mensen, vooral ook op de werkvloer, weten wat er speelt en wat mensen drijft, en ze van begin af aan betrekken bij het veranderproces. Er wordt geen specifieke, vaste methodiek gehanteerd, daarvoor varieert de problematiek of opdrachtsstelling meestal te veel. Een en ander wordt dus situationeel bekeken en er wordt in overleg met de opdrachtgever een plan van aanpak opgesteld.

 

Overbrugging

Ir. T.J. Maessen 0655113419 tom@maesseninterimmanagement.nl Eindhoven KvK: 171 994 70