Crossfunctional teams in productie

 

Samenstelling en verantwoordelijkheden

In het crossfunctional team zitten vertegenwoordigers van alle ondersteunende afdelingen zoals de technische dienst, kwaliteit en planning/logistiek. Ook een process of manufacturing engineer neemt deel. Vanuit productie is vaak een voorman of teamleader lid van het team. De teamleden worden geselecteerd op kennis en kunde, maar zeker ook op een open houding en hun rol als teamspeler.

 

Het werkt het beste als de teamleden in principe 100 % beschikbaar zijn om samen met de werkvloer problemen op te lossen en proactief aan verbeteringen te werken. En in het ideale geval zit het cross functional team fysiek bij elkaar in één kantoor op de werkvloer!

 

Een crossfunctional team draagt de verantwoordelijkheid voor de resultaten en heeft tevens de bevoegdheid om beslissingen te nemen over vele aspecten van het waarde toevoegende proces. Als leider van het team wordt bijvoorbeeld de voorman of supervisor van productie aangesteld. De leider is vooral teamlid en procesbewaker, en de 'linking pin' richting management. Hij heeft geen hiërarchische bevoegdheid binnen het team.

 

Bewezen succesvol

Een crossfunctional team wordt ook wel eens ‘value stream team’ of ‘autonomous team’ genoemd. In diverse bedrijven in bijvoorbeeld de automotive industrie bestaan ze al veel langer en zijn ze zeer succesvol. De redenen:

- De gezamenlijke verantwoordelijkheid dwingt de teamleden om, over de grenzen van hun eigen discipline heen, naar de

hoofddoelstellingen te kijken en suboptimale oplossingen te vermijden.

- De gedeelde bevoegdheid om echt invloed te hebben op het proces werkt sterk motiverend voor de teamleden.

- De directe betrokkenheid en snelle steun van het team motiveert de mensen op de werkvloer.

- Problemen en uitdagingen op de werkvloer zijn voor alle teamleden direct zichtbaar omdat ze op of naast de werkvloer werken.

- Men kan kan bij problemen, vanuit welke discipline dan ook, direct alle koppen bij elkaar steken om acties af te stemmen.

- Er wordt veel meer tijd besteed aan het oplossen van problemen op de werkvloer en aan continu verbeteren dan in

"silo-organisaties".

 

Aan de slag!

Het inrichten van een cross functional team is maatwerk omdat elk productiebedrijf anders is ingericht en andere vakdisciplines kent. De stappen die ik volg om te komen tot een succesvol werkend team, zijn weergegeven in plan van aanpak crossfunctional teams.

Neem vrijblijvend contact op om te bespreken hoe mijn inzet een bijdrage zou kunnen leveren aan de verbetering van uw productieresultaten. Klik op referenties om te lezen over de ervaringen van opdrachtgevers.

 

 

Ir. T.J. Maessen 0655113419 tom@maesseninterimmanagement.nl Eindhoven KvK: 171 994 70