Productieondersteuning

 

Als interim manager krijg ik regelmatig de opdracht om een efficiencyslag te maken binnen een productieorganisatie, waar men vaak al bezig is met een Lean of TPM traject. Eenmaal binnen blijkt dat de productie niet werkelijk centraal staat en dat ondersteunende afdelingen langs elkaar heen aan eigen doelstellingen en projecten werken. Dit plaatje is eerder regelmaat dan uitzondering.

 

De effectiviteit en efficiency van de productieorganisatie structureel verbeteren werkt alleen als de processen die waarde toevoegen voor de klant werkelijk centraal staan. Mijns inziens is daar meer voor nodig dan alleen de cultuur- en gedragsveranderingtrajecten die veel bedrijven inzetten om de focus op de productie te bevorderen.

Ik pleit daarom in de meeste gevallen voor het zodanig aanpassen van de organisatie dat deze echt ondersteunend gaat werken. Hoe? Door het inzetten van ‘crossfunctional teams’.

 

Crossfunctional teams

Crossfunctional teams zijn teams van mensen van verschillende disciplines die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Vaak tijdelijk en in deeltijd, bijvoorbeeld gedurende een productontwikkelingstraject of voor het oplossen van een bepaald probleem. Een enkele keer blijvend en fulltime.

 

Het inzetten van dit soort teams is niet nieuw, het wordt al langer toegepast in allerlei soorten bedrijven.

Blijvende ondersteuning van productie door crossfunctional teams kom je echter zelden tegen, uitgezonderd in de automotive industrie.

Binnen een productiebedrijf bestaat het team bestaat meestal uit een process of manufacturing engineer, een productie voorman of teamleader en vertegenwoordigers van alle ondersteunende afdelingen zoals de technische dienst, logistiek en kwaliteit. Het team heeft een gedeelde verantwoordelijkheid voor (een deel van) de productie.

 

De voordelen

Het inzetten van crossfunctional teams heeft grote voordelen voor de organisatie. Doordat er meer en gerichter tijd wordt besteed aan het oplossen van problemen en het proactief werken aan verbeteringen, wordt er werkelijk effectiever en efficiënter geproduceerd, en dragen de teams bij aan het behalen van de hoofddoelstellingen van de organisatie. De zichtbare en directe ondersteuning vanuit het team heeft ook een sterk positief effect op de motivatie van de medewerkers op de werkvloer.

 

 

Meer lezen over crossfunctional teams in productie?

 

Crossfunctional teams in productie

 

Plan van aanpak crossfunctional teams

 

Referenties en links

 

Ir. T.J. Maessen 0655113419 tom@maesseninterimmanagement.nl Eindhoven KvK: 171 994 70