Referenties

 

- Bij John Deere in Horst zijn eind 2011 een tweetal crossfunctional teams geformeerd.

 

Supervisor Final Assembly & Testing Michele Urru:

"Het bij elkaar zetten van de ondersteunende disciplines heeft sterk bijgedragen aan de snelheid waarmee problemen worden opgepikt en opgelost. Met name de korte lijnen tussen supply chain, kwaliteit, engineering en productie helpen hierbij. Verder is de samenwerking tussen operators op de vloer en manufacturing engineering bij het verbeteren van werkmethodieken en workflows veel beter dan voorheen.

Tom heeft vanuit zijn functie als operations manager en initiatiefnemer van de teams een cruciale rol gespeeld, vooral bij het overtuigen van de afdelingsmanagers. De weerstand tegen het "afstaan" van medewerkers in het begin is snel omgeslagen in enthousiasme, en door de uitstekende resultaten hebben we het aantal teams inmiddels uitgebreid van twee naar drie".

_____________________________________________________________________

 

- Bij Teijin Aramid in Delfzijl zijn in 2009 een drietal teams geformeerd (1 per fabriek)

 

Area Manager Frits Wolf:

"De afdelingen Maintenance, Technology en Production functioneerden voorheen echt in silo's. Het instellen van de crossfunctional teams, 3 mensen per fabriek dicht bij elkaar op kantoor, was een baanbrekend initiatief van Tom. Was in het begin wel erg wennen voor de collega's van Maintenance en Technology, die 100% ondersteuningstaak. Maar het heeft zonder meer geleid tot veel effectiever overleg tussen de disciplines. In de teams konden we ook veel makkelijker gebruik maken van problem solving technieken en oorzaak-gevolg analyses. Daardoor zijn we nu minder bezig met brandjes blussen en besteden we meer tijd aan structurele verbeteringen. We laten deze crossfunctional structuur zeker niet meer los!".

 

_____________________________________________________________________

 

Links

- www.mindtools.com/pages/article/cross-functional-team.htm

 

- www.mindtools.com/pages/article/newTMM_30.htm

 

- www.best.berkeley.edu/~pps/pps/teams.html

Ir. T.J. Maessen 0655113419 tom@maesseninterimmanagement.nl Eindhoven KvK: 171 994 70